تحقیقات حقوقی, شماره (6), سال (2011-10) , صفحات (383-417)

عنوان : ( ممنوعیت کمکهای دولتی مخل رقابت؛ (مطالعه تطبیقی در نظامهای حقوقی ایران و اتحادیه اروپا) )

نویسندگان: گودرز افتخار جهرمی , رضا معبودی نیشابوری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ممنوعیتِ «کمکهای دولتی» یکی از مهمترین قواعد در نظامهای مختلف حقوق رقابت است. در واقع، هنگامی که دولت، اقدام به اعطایِ برخی کمکهای تبعیض آمیز به برخی از بنگاههای رقیب می کند، این امر ممکن است منجر به اخلال در رقابت در بازار شود، زیرا این اقدام، سایر رقبا را در وضعیت نامساعدِ رقابتی قرار می دهد. در این مقاله، به مقایسۀ رویکرد نظامهای حقوقیِ ایران و اتحادیۀ اروپا، نسبت به این قاعده (قاعدۀ ممنوعیت کمکهای دولتیِ مخل رقابت) می پردازیم. این مطالعۀ تطبیقی، نشان می دهد که موضع قانونگذار ایران در مورد این قاعده، نیازمند برخی اصلاحاتِ اجتناب ناپذیر است.

کلمات کلیدی

, کمک های دولتی, اخلال در رقابت, حقوق رقابت, حقوق ضدتراست, معاهدۀ اتحادیۀ اروپا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1028251,
author = {گودرز افتخار جهرمی and معبودی نیشابوری, رضا},
title = {ممنوعیت کمکهای دولتی مخل رقابت؛ (مطالعه تطبیقی در نظامهای حقوقی ایران و اتحادیه اروپا)},
journal = {تحقیقات حقوقی},
year = {2011},
number = {6},
month = {October},
issn = {1024-0772},
pages = {383--417},
numpages = {34},
keywords = {کمک های دولتی، اخلال در رقابت، حقوق رقابت، حقوق ضدتراست، معاهدۀ اتحادیۀ اروپا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ممنوعیت کمکهای دولتی مخل رقابت؛ (مطالعه تطبیقی در نظامهای حقوقی ایران و اتحادیه اروپا)
%A گودرز افتخار جهرمی
%A معبودی نیشابوری, رضا
%J تحقیقات حقوقی
%@ 1024-0772
%D 2011

[Download]