دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران , 2012-05-21

عنوان : ( تعیین تقلبات گیاهی زعفران با استفاده از مارکر مولکولی ITS )

نویسندگان: مونا نگهبان , نسرین مشتاقی , عبدالرضا باقری , احمد شریفی , عباس همتی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تولید محدود زعفران و قیمت بالای آن باعث شده است تا در این گیاه تقلبات زیادی صورت بگیرد، این تقلبات بیشتر شامل افزودن موادگیاهی و شیمیایی مشابه زعفران می باشد. برای تعیین این تقلبات روش های مختلفی گسترش یافته است که بیشتر آن ها بر اساس مشخصات مورفولوژیکی، آناتومی و آزمون های شیمیایی است. این مطالعه نشان دهنده ی یک روش نوین برای تعیین تقلبات زعفران بر اساس روش های مولکولی وابسته به واکنش زنجیره ای پلیمراز می باشد که در آن از نشانگر مولکولی ITS-2(Internal transcrribed spacer -1) استفاده شده است .در این بررسی از یک آغازگر عمومی بر مبنای ناحیهS rDNA 8/5 و آغازگر های اختصاصی برگشتی بر مبنای ناحیه ی ITS 2در گونه های مختلف تقلبات برای انجام واکنش زنجیره ای پلیمراز استفاده گردید . بعد از انجام واکنش، باند مربوط به توالی ITS2 در هفت گونه ی ذرت، گلرنگ، انار، فلفل قرمز و زردچوبه‌ به عنوان تقلبات رایج زعفران، تکثیر شدند. لذا با استفاده از نتایج به دست آمده از این روش می توان برای تعیین تقلبات زعفران با حساسیت بالا استفاده کرد.

کلمات کلیدی

, زعفران, تقلبات , واکنش زنجیره ای پلیمراز , توالی ITS 2
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1028259,
author = {نگهبان, مونا and مشتاقی, نسرین and باقری, عبدالرضا and احمد شریفی and عباس همتی},
title = {تعیین تقلبات گیاهی زعفران با استفاده از مارکر مولکولی ITS},
booktitle = {دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {زعفران، تقلبات ، واکنش زنجیره ای پلیمراز ، توالی ITS 2},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین تقلبات گیاهی زعفران با استفاده از مارکر مولکولی ITS
%A نگهبان, مونا
%A مشتاقی, نسرین
%A باقری, عبدالرضا
%A احمد شریفی
%A عباس همتی
%J دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
%D 2012

[Download]