آبیاری و زهکشی ایران, دوره (6), شماره (1), سال (2012-4) , صفحات (55-68)

عنوان : ( بهینه‌سازی الگوی کشت با هدف تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی (مطالعه موردی دشت مشهد-چناران) )

نویسندگان: امین علیزاده , نجمه مجیدی خلیل اباد , محمد قربانی , فرشاد محمدیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به اهمیت استفاده پایدار از منابع آب زیرزمینی دشت مشهد- چناران، در این مقاله تلاش شد با توجه به اولویت‌های ذهنی کشاورزان الگوی کشت بهینه در یک دوره برنامه‌ریزی 10 ساله با تأکید بر عدم بیلان منفی ذخایر آب زیر‌زمینی در سال آخر دوره برنامه‌ریزی، مورد بررسی قرار گیرد. برای دستیابی به این هدف، از روش‌های حل بهینه‌سازی برنامه‌ریزی غیر‌خطی و برنامه‌ریزی غیر‌خطی چند‌هدفه‌ی آرمانی در قالب ساختارهای مختلف اقتصادی، زیست‌محیطی و اجتماعی استفاده شد. نتایج مطالعه نشان داد به‌کارگیری الگوی مشخص شده در دوره برنامه‌ریزی ده‌ساله علاوه بر دستیابی به اهداف چندگانه: ماکزیمم کردن بازده برنامه‌ای، حداقل‌کردن مصرف آب و هزینه‌های سرمایه‌ای و مصرف کودها و سموم شیمیایی و ثابت ماندن سطح اشتغال نیروی‌کار، سبب کاهش کسری ذخایر آب زیر‌زمینی منطقه از 107×38 مترمکعب در سال مبدأ به صفر در سال آخر دوره برنامه می‌گردد.

کلمات کلیدی

, : آب‌زیرزمینی, الگوی کشت بهینه, برنامه‌ریزی چند‌هدفه آرمانی, برنامه‌ریزی غیر‌خطی, دشت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1028260,
author = {علیزاده, امین and مجیدی خلیل اباد, نجمه and قربانی, محمد and فرشاد محمدیان},
title = {بهینه‌سازی الگوی کشت با هدف تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی (مطالعه موردی دشت مشهد-چناران)},
journal = {آبیاری و زهکشی ایران},
year = {2012},
volume = {6},
number = {1},
month = {April},
issn = {2008-7942},
pages = {55--68},
numpages = {13},
keywords = {: آب‌زیرزمینی، الگوی کشت بهینه، برنامه‌ریزی چند‌هدفه آرمانی، برنامه‌ریزی غیر‌خطی، دشت مشهد.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بهینه‌سازی الگوی کشت با هدف تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی (مطالعه موردی دشت مشهد-چناران)
%A علیزاده, امین
%A مجیدی خلیل اباد, نجمه
%A قربانی, محمد
%A فرشاد محمدیان
%J آبیاری و زهکشی ایران
%@ 2008-7942
%D 2012

[Download]