اولین همایش پژوهش و درمان در روان شناسی بالینی , 2012-05-30

عنوان : ( بررسی وضعیت بهداشت روانی دانش آموزان دبستانی )

نویسندگان: علی رجائی , سیدجواد کریمیان ناری , سیدامیر امین یزدی , حسین کارشکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی وضعیت بهداشت روانی دانش آموزان دبستانی انجام شد

کلمات کلیدی

, بهداشت روانی, اختلالات هیجانی رفتاری, فرم گزارش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1028263,
author = {رجائی, علی and کریمیان ناری, سیدجواد and امین یزدی, سیدامیر and کارشکی, حسین},
title = {بررسی وضعیت بهداشت روانی دانش آموزان دبستانی},
booktitle = {اولین همایش پژوهش و درمان در روان شناسی بالینی},
year = {2012},
location = {تربت جام, ايران},
keywords = {بهداشت روانی، اختلالات هیجانی رفتاری، فرم گزارش معلم},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی وضعیت بهداشت روانی دانش آموزان دبستانی
%A رجائی, علی
%A کریمیان ناری, سیدجواد
%A امین یزدی, سیدامیر
%A کارشکی, حسین
%J اولین همایش پژوهش و درمان در روان شناسی بالینی
%D 2012

[Download]