اولین کنفرانس بین المللی ساخت و ساز شهری در مجاورت گسل های فعال , 2011-05-02

عنوان : ( ارزیابی رفتار لرزه‏ ای قابهای خمشی ایزوله شده تحت زلزله های میدان نزدیک )

نویسندگان: فرهاد ملا رضایی , منصور قلعه نوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ارزیابی رفتار لرزه‏ ای قابهای خمشی ایزوله شده تحت زلزله های میدان نزدیک

کلمات کلیدی

ارزیابی رفتار لرزه‏ ای قابهای خمشی ایزوله شده تحت زلزله های میدان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1028266,
author = {فرهاد ملا رضایی and قلعه نوی, منصور},
title = {ارزیابی رفتار لرزه‏ ای قابهای خمشی ایزوله شده تحت زلزله های میدان نزدیک},
booktitle = {اولین کنفرانس بین المللی ساخت و ساز شهری در مجاورت گسل های فعال},
year = {2011},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {ارزیابی رفتار لرزه‏ ای قابهای خمشی ایزوله شده تحت زلزله های میدان نزدیک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی رفتار لرزه‏ ای قابهای خمشی ایزوله شده تحت زلزله های میدان نزدیک
%A فرهاد ملا رضایی
%A قلعه نوی, منصور
%J اولین کنفرانس بین المللی ساخت و ساز شهری در مجاورت گسل های فعال
%D 2011

[Download]