نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران , 2011-05-17

عنوان : ( ارایه شاخصی برای پیش بینی عملکرد و جایابی PSS در شرایط نزدیک به تشدید قوی )

نویسندگان: مجید قره باقی , رضا قاضی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله مساله پیش بینی عملکرد و جایابی پایدار ساز سیستم قدرت در شرایط نزدیک به تشدید قوی در یک سیستم قدرت نمونه 4 ماشینه با استفاده از تحلیل مدال خطی بررسی شده است.

کلمات کلیدی

, پایدار ساز سیستم قدرت, تحلیل مدال, تشدید قوی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1028278,
author = {قره باقی, مجید and قاضی, رضا},
title = {ارایه شاخصی برای پیش بینی عملکرد و جایابی PSS در شرایط نزدیک به تشدید قوی},
booktitle = {نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران},
year = {2011},
location = {ايران},
keywords = {پایدار ساز سیستم قدرت، تحلیل مدال، تشدید قوی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارایه شاخصی برای پیش بینی عملکرد و جایابی PSS در شرایط نزدیک به تشدید قوی
%A قره باقی, مجید
%A قاضی, رضا
%J نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
%D 2011

[Download]