بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق , 2011-10-31

عنوان : ( بهبود قابلیت اطمینان با استفاده RPFC در شبکه های قدرت ترکیبی )

نویسندگان: محمد طلوع خیامی , محمّد حسینی ابرده , حیدرعلی شایانفر , رضا قاضی , دانیال مقدس انگیزان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ادوات FACTS به منظور افزایش ظرفیت، انعطافپذیری و کنترلپذیری شبکههای انتقال مورد استفاده قرار میگیرند . در ساختار این تجهیزات معمولا از کلیدهای الکترونیک قدرت استفاده میشود، که گران هستند . علاوه بر اینکه فرآیند کلیدزنی میتواند باعث ایجاد مشکلات کیفیت توان در شبکه شود. کنترل کننده شارش توان گردان RPFC) یکی از ادوات FACTS بر مبنای ساختار ترانسفورماتور گردان جابجا کننده فاز RPST است. در این مقاله، بر اساس یک مدل توانایی RPFC در کنترل توان اکتیو و راکتیو خط انتقال بررسی شده همچنین قابلیت اطمینان شبکه قدرت ترکیبی برق منطقه ای خراسان با در نظر گرفتن RPFC و نیز بهبود شاخصهای قابلیت اطمینان شبکه با در نظر گرفتن RPFC مورد تحلیل قرار گرفته است.

کلمات کلیدی

, ادوات FACTS , کنترلکننده شارش توان گردان , RPFC , کنترل توان اکتیو, کنترل توان راکتیو.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1028291,
author = {محمد طلوع خیامی and حسینی ابرده, محمّد and حیدرعلی شایانفر and قاضی, رضا and دانیال مقدس انگیزان},
title = {بهبود قابلیت اطمینان با استفاده RPFC در شبکه های قدرت ترکیبی},
booktitle = {بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ادوات FACTS ، کنترلکننده شارش توان گردان ، RPFC ، کنترل توان اکتیو، کنترل توان راکتیو.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بهبود قابلیت اطمینان با استفاده RPFC در شبکه های قدرت ترکیبی
%A محمد طلوع خیامی
%A حسینی ابرده, محمّد
%A حیدرعلی شایانفر
%A قاضی, رضا
%A دانیال مقدس انگیزان
%J بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق
%D 2011

[Download]