نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران , 2011-05-17

عنوان : ( تحلیل مشخصات عملکردی کنترل کننده شارش توان گردان(RPFC) (مطالعه موردی: خط 400 کیلو ولت خراسان به سمنان) )

نویسندگان: محمّد حسینی ابرده , رضا قاضی , محمد طلوع ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور افزایش ظرفیت، انعطافپذیری و کنترلپذیری شبکههای انتقال مورد استفاده قرار میگیرند. در ساختار این FACTS چکیده – ادوات تجهیزات معمولا از کلیدهای الکترونیک قدرت استفاده میشود، که گران هستند. علاوه بر اینکه؛ فرآیند کلیدزنی میتواند باعث ایجاد مشکلات بر مبنای ساختار ترانسفورماتور گردان جابجا کننده FACTS یکی از ادوات ،(RPFC) کیفیت توان در شبکه شود. کنترل کننده شارش توان گردان است. در این مقاله، بر اساس یک مدل فرمول بندی جدید، مشخصات عملکرد حالت ماندگار این تجهیز، تحلیل میشود. توانایی آن (RPST) فاز در کنترل توان اکتیو و راکتیو خط انتقال بررسی شده و روابطی برای محاسبه محدودیتهای ناحیه کاری آن ارائه میگردد. علاوه بر این؛ تاثیر نوع بر چگونگی شارش توان مورد بررسی قرار میگیرد. RPST اتصال ترانسفورماتور سری و زاویه بین روتور و استاتور دو

کلمات کلیدی

, کنترل توان اکتیو, کنترل توان راکتیو, کنترل کننده شارش توان گردان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1028294,
author = {حسینی ابرده, محمّد and قاضی, رضا and محمد طلوع},
title = {تحلیل مشخصات عملکردی کنترل کننده شارش توان گردان(RPFC) (مطالعه موردی: خط 400 کیلو ولت خراسان به سمنان)},
booktitle = {نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کنترل توان اکتیو، کنترل توان راکتیو، کنترل کننده شارش توان گردان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل مشخصات عملکردی کنترل کننده شارش توان گردان(RPFC) (مطالعه موردی: خط 400 کیلو ولت خراسان به سمنان)
%A حسینی ابرده, محمّد
%A قاضی, رضا
%A محمد طلوع
%J نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
%D 2011

[Download]