اولین همایش ملی روان شناسی تربیتی , 2012-05-24

عنوان : ( رواسازی و آزمون ساختار عاملی پرسش‌نامه کیفیت کلاس درس در دانش آموزان )

نویسندگان: حسین کارشکی , فاطمه ارفع بلوچی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این مطالعه رواسازی و آزمون ساختار عاملی پرسش‌نامه کیفیت کلاس درس در دانش آموزان است

کلمات کلیدی

, رواسازی, ساختار عاملی, دانش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1028314,
author = {کارشکی, حسین and ارفع بلوچی, فاطمه},
title = {رواسازی و آزمون ساختار عاملی پرسش‌نامه کیفیت کلاس درس در دانش آموزان},
booktitle = {اولین همایش ملی روان شناسی تربیتی},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {رواسازی، ساختار عاملی، دانش آموزان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T رواسازی و آزمون ساختار عاملی پرسش‌نامه کیفیت کلاس درس در دانش آموزان
%A کارشکی, حسین
%A ارفع بلوچی, فاطمه
%J اولین همایش ملی روان شناسی تربیتی
%D 2012

[Download]