اولین همایش ملی روان شناسی تربیتی , 2012-05-24

عنوان : ( نقش نیاز های خود تعیین گری (خود مختاری، شایستگی و ارتباط) در علاقه یادگیرندگان به تداوم یادگیری الکترونیکی )

نویسندگان: اکرم خوارزمی , حسین کارشکی , محمدسعید عبدخدائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این مطالعه نقش نیاز های خود تعیین گری (خود مختاری، شایستگی و ارتباط) در علاقه یادگیرندگان به تداوم یادگیری الکترونیکی است

کلمات کلیدی

, خود تعیین گری (خود مختاری, شایستگی و ارتباط) , علاقه ی, تداوم یادگیری الکترونیکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1028319,
author = {خوارزمی, اکرم and کارشکی, حسین and عبدخدائی, محمدسعید},
title = {نقش نیاز های خود تعیین گری (خود مختاری، شایستگی و ارتباط) در علاقه یادگیرندگان به تداوم یادگیری الکترونیکی},
booktitle = {اولین همایش ملی روان شناسی تربیتی},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {خود تعیین گری (خود مختاری، شایستگی و ارتباط) ، علاقه ی، تداوم یادگیری الکترونیکی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نقش نیاز های خود تعیین گری (خود مختاری، شایستگی و ارتباط) در علاقه یادگیرندگان به تداوم یادگیری الکترونیکی
%A خوارزمی, اکرم
%A کارشکی, حسین
%A عبدخدائی, محمدسعید
%J اولین همایش ملی روان شناسی تربیتی
%D 2012

[Download]