اولین همایش ملی روان شناسی تربیتی , 2012-05-24

عنوان : ( نقش خود تنظیمی در سازگاری تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر )

نویسندگان: مهدی حاجی شمسائی , حسین کارشکی , سیدامیر امین یزدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نقش خوتىظیمی در سازگاری تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر

کلمات کلیدی

نقش خوتىظیمی در سازگاری تحصیلی دانش آموزان دختر و
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1028321,
author = {حاجی شمسائی, مهدی and کارشکی, حسین and امین یزدی, سیدامیر},
title = {نقش خود تنظیمی در سازگاری تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر},
booktitle = {اولین همایش ملی روان شناسی تربیتی},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {نقش خوتىظیمی در سازگاری تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نقش خود تنظیمی در سازگاری تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر
%A حاجی شمسائی, مهدی
%A کارشکی, حسین
%A امین یزدی, سیدامیر
%J اولین همایش ملی روان شناسی تربیتی
%D 2012

[Download]