اولین همایش ملی روان شناسی تربیتی , 2012-05-24

عنوان : ( نقش باورهای امید در پیش بینی انگیزش تحصیلی دانشجویان )

نویسندگان: حسین کارشکی , فرح هاشمی , مریم السادات کیافر ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نقش باورهای امید در پیش بینی انگیزش تحصیلی دانشجویان

کلمات کلیدی

, امید , انگیزش, تحصیل, دانشجویان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1028322,
author = {کارشکی, حسین and هاشمی, فرح and کیافر, مریم السادات},
title = {نقش باورهای امید در پیش بینی انگیزش تحصیلی دانشجویان},
booktitle = {اولین همایش ملی روان شناسی تربیتی},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {امید ، انگیزش، تحصیل، دانشجویان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نقش باورهای امید در پیش بینی انگیزش تحصیلی دانشجویان
%A کارشکی, حسین
%A هاشمی, فرح
%A کیافر, مریم السادات
%J اولین همایش ملی روان شناسی تربیتی
%D 2012

[Download]