اولین همایش ملی استاندارد و ایمنی در فن آوری نانو , 2012-05-24

عنوان : ( پیش بینی ناپذیری و مخاطرات زیست محیطی احتمالی ذرات نانو )

نویسندگان: سیدکریم موسوی , ابراهیم ایزدی دربندی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ناکامی های گذشته در توجه به پیامدهای زیست محیطی فناوری های نوین هزینه های زیادی در پی داشته است. تاکنون تحقیقات کافی در مورد پیامدهای زیستی ذرات نانو صورت نگرفته است. برخی شواهد حاکی از وجود مخاطرات زیست محیطی مترتب بر کاربرد مواد در اندازه نانو است. اکثر ذرات نانو دچار تجزیه زیستی نمی شوند و انتظار می رود که در بدن موجودات زنده به خصوص در سطوح بالای زنجیره های غذایی تجمع یابند. مواد در اندازه نانو ویژگی های غیرمعمول فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی از خود بروز می دهند، که ممکن است به میزان قابل توجهی با خصوصیات آنها در اندازه معمول متفاوت باشد. از این رو ضروری است توسعه فناوری نانو در چارچوبی مسئولانه و ایمن صورت پذیرد.

کلمات کلیدی

, محیط زیست, فن آوری نانو,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1028352,
author = {موسوی, سیدکریم and ایزدی دربندی, ابراهیم},
title = {پیش بینی ناپذیری و مخاطرات زیست محیطی احتمالی ذرات نانو},
booktitle = {اولین همایش ملی استاندارد و ایمنی در فن آوری نانو},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {محیط زیست، فن آوری نانو، سمیت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پیش بینی ناپذیری و مخاطرات زیست محیطی احتمالی ذرات نانو
%A موسوی, سیدکریم
%A ایزدی دربندی, ابراهیم
%J اولین همایش ملی استاندارد و ایمنی در فن آوری نانو
%D 2012

[Download]