دومین همایش ملی آسیب های اجتماعی درایران , 2012-05-29

عنوان : ( تاثیر روابط همسایگی براحساس ترس ونگرانی در محلات شهری(مورد مطالعه:شهر مشهد) )

نویسندگان: علی یوسفی , فاطمه رضامنش ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نحوه تجمع و سازمان‌یافتگی جمعیت درفضا، همواره سهم بسزائی در ایجاد یا جلوگیری از ترس در فضای عمومی دارد. مدعای اصلی نوشتار حاضر این است که احساس آرامش یا ترس در محله متناسب با صمیمت یا کدورت در روابط همسایگی بوجود می‌آید. برای وارسی این فرضیه، پیمایشی با حجم نمونه تصادفی 200 خانوار در پنج منطقه متفاوت از لحاظ منزلت مسکونی در شهر مشهد انجام گرفته است. نتایج تحقیق مذکور نشان می‌دهد که اولا میزان ترس و نگرانی ساکنین در مشهد بیش از حد متوسط بوده ثانیا در حالیکه روابط صمیمی(پیوندقوی یا صعیف) همسایگان، ترس و نگرانی را در محلات کاهش می‌دهد روابط کدورت‌آمیز که دلالت بر اختلال پیوند دارد ، باعث افزایش ترس و نگرانی در محل می‌گردد. یافته مذکور متضمن این معناست که مجاورت و تراکم مسکونی که جزء اجتناب‌ناپذیر حیات شهری است تنها در شرایط یگانگی اجتماعی به امنیت و آسایش ساکنین شهر منجر می‌شود.

کلمات کلیدی

, روابط همسایگی, پیوندهای قوی , پیوندهای ضعیف , روابط کدورت آمیز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1028373,
author = {یوسفی, علی and رضامنش, فاطمه},
title = {تاثیر روابط همسایگی براحساس ترس ونگرانی در محلات شهری(مورد مطالعه:شهر مشهد)},
booktitle = {دومین همایش ملی آسیب های اجتماعی درایران},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {روابط همسایگی، پیوندهای قوی ، پیوندهای ضعیف ، روابط کدورت آمیز},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر روابط همسایگی براحساس ترس ونگرانی در محلات شهری(مورد مطالعه:شهر مشهد)
%A یوسفی, علی
%A رضامنش, فاطمه
%J دومین همایش ملی آسیب های اجتماعی درایران
%D 2012

[Download]