نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان , 2012-05-08

عنوان : ( پیش بینی ظرفیت باربری نهایی شمع های تحت اثر بار محوری به کمک ماشین بردار پشتیبان )

نویسندگان: علیرضا کردجزی , فریدون پویانژاد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پیشبینی ظرفیت باربری شمعهای تحت اثر بار محوری یکی از مسائل اساسی در مهندسی ژئوتکنیک بوده و تاکنون روشهای گوناگونی برای ارزیابی آن معرفی شده است. در این مقاله از یک روش یادگیری ماشینی با عنوان ماشین بردار پشتیبان (SVM) برای پیشبینی ظرفیت باربری نهایی شمعهای تحت اثر بار محوری استفاده شده است. مدل ارائه شده بر مبنای نتایج آزمایش نفوذ مخروط گسترش داده شده است. یک مجموعه داده شامل 801 نمونه از نتایج آزمون بارگذاری استاتیکی شمع در مقیاس واقعی، نتایج آزمایش نفوذ مخروط (CPT) در مجاورت آنها و خواص هندسی شمع برای آموزش و ارزیابی عملکرد مدل مورد استفاده قرار گرفته است. در این مدل علاوه بر ارزیابی ظرفیت باربری نهایی شمعهای تحت اثر بار محوری، به بررسی حساسیت ظرفیت باربری نهایی نسبت به متغیرهای ورودی مدل، پرداخته شده است. با مقایسه نتایج به دست آمده با مقادیر واقعی، کارایی مناسب مدل تائید میشود. کلمات کلیدی: آزمایش بارگذاری استاتیکی شمع،

کلمات کلیدی

, آزمایش بارگذاری استاتیکی شمع, آزمایش نفوذ مخروط, ظرفیت باربری نهایی شمع, ماشین بردار پشتیبان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1028378,
author = {کردجزی, علیرضا and پویانژاد, فریدون},
title = {پیش بینی ظرفیت باربری نهایی شمع های تحت اثر بار محوری به کمک ماشین بردار پشتیبان},
booktitle = {نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان},
year = {2012},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {آزمایش بارگذاری استاتیکی شمع، آزمایش نفوذ مخروط، ظرفیت باربری نهایی شمع، ماشین بردار پشتیبان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پیش بینی ظرفیت باربری نهایی شمع های تحت اثر بار محوری به کمک ماشین بردار پشتیبان
%A کردجزی, علیرضا
%A پویانژاد, فریدون
%J نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان
%D 2012

[Download]