نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان , 2012-05-08

عنوان : ( پیش بینی نشست شمعها بر اساس مقاومت برشی زهکشی نشده خاک با استفاده از ماشین بردار پشتیبان )

نویسندگان: مهدیه عربی , فریدون پویانژاد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با پیشرفت روش های یادگیری ماشین، علوم مختلف برای مدل سازی دقیق تر پدیده های خود به سمت این روشها گرایش یافتند که مهندسی ژئوتکنیک نیز از آن دسته مستثنی نبوده است. در سال های اخیر روش ماشین بردار پشتیبان 1 یکی از این روش هایی است که در علوم مختلف، نتایج خوبی از خود نشان داده است. در رابطه با طراحی شمعها در مهندسی ژئوتکنیک محاسبه دقیق نشست شمع بسیار حائز اهمیت است، زیرا افزایش بیش از حد نشست شمعها سرویسدهی سازههای متصل به آنها را دچار مخاطره مینماید. در این مقاله یک مدل ماشین بردار پشتیبان، برای پیش بینی نشست شمعها بر اساس مقاومت برشی زهکشی نشده خاک ارائه شده است. این مدل بر مبنای 523 داده در مقیاس واقعی طراحی شده است. نتایج نشان می دهند که مقادیر شبیهسازی شده با ماشین بردار پشتیبان به نتایج واقعی نزدیک است و مدل کارائی بالایی را از خود نشان می دهد.

کلمات کلیدی

, ماشین بردار پشتیبان SVM , مقاومت برشی زهکشی نشده, نشست شمع
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1028379,
author = {عربی, مهدیه and پویانژاد, فریدون},
title = {پیش بینی نشست شمعها بر اساس مقاومت برشی زهکشی نشده خاک با استفاده از ماشین بردار پشتیبان},
booktitle = {نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان},
year = {2012},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {ماشین بردار پشتیبان SVM ، مقاومت برشی زهکشی نشده، نشست شمع},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پیش بینی نشست شمعها بر اساس مقاومت برشی زهکشی نشده خاک با استفاده از ماشین بردار پشتیبان
%A عربی, مهدیه
%A پویانژاد, فریدون
%J نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان
%D 2012

[Download]