نهمین کنفرانس زیست شناسی ایران , 2000-08-15

عنوان : ( مطالعه خصوصیات رفتاری رت مبتلا به آبسانس از نژاد Wag/Rij و مقایسه آن با رت های نژاد ویستار و نژاد سفید معمولی )

نویسندگان: علی مقیمی , ژولیا کلویوا , رستم بردیف ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

sdgvdsga

کلمات کلیدی

fdgfdsgsd
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1028399,
author = {مقیمی, علی and ژولیا کلویوا and رستم بردیف},
title = {مطالعه خصوصیات رفتاری رت مبتلا به آبسانس از نژاد Wag/Rij و مقایسه آن با رت های نژاد ویستار و نژاد سفید معمولی},
booktitle = {نهمین کنفرانس زیست شناسی ایران},
year = {2000},
location = {تهران, ايران},
keywords = {fdgfdsgsd},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه خصوصیات رفتاری رت مبتلا به آبسانس از نژاد Wag/Rij و مقایسه آن با رت های نژاد ویستار و نژاد سفید معمولی
%A مقیمی, علی
%A ژولیا کلویوا
%A رستم بردیف
%J نهمین کنفرانس زیست شناسی ایران
%D 2000

[Download]