اولین همایش ملی شیمی سبز , 2011-12-14

عنوان : ( تعیین ویژگی های آنزیم تبدیل کننده آنژیوتنسین-1 استخراج شده از ریه شتر )

نویسندگان: احمد آسوده , نجمه هوشمندفیض آبادی , راضیه جلال ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آنزیم تبدیل کننده آنژیوتنسین (ACE ) یک پپتیدیل دی پپتیداز وابسته به روی است که واکنش تبدیل آنژیوتنسین I را به آنژیوتنسین II (پپتید منقبض کننده عروق) کاتالیز می کند. به دلیل اهمیت ACE در درمان بیماری های قلبی عروقی مانند فشار خون بالا و نارسایی قلبی، مطالعه ویژگی ها و سنجش فعالیت این آنزیم دارای ارزش بالینی است. در این مطالعه یک روش اسپکتروفوتومتریک پیوسته برای سنجش فعالیت ACE استخراج شده از ریه شتر با استفاده از سوبسترای FAPGG به کار برده شد. ACE باعث تبدیل FAPGG بهFA-Phe و Gly- Gly می شود و در نتیجه جذب آن در 334 نانومترکاهش می یابد. مقدار Km و Vmax آنزیم برای این سوبسترا به ترتیب 38/0 میلی مولار و 05/9 میکرومول/ دقیقه/ میلی گرم محاسبه گردید. حداکثر فعالیت آنزیم در pH برابر 5/7 مشاهده شد. دیالیز آنزیم در برابر محلول حاوی 03/0 میلی مولار EDTA تقریباً باعث مهار کامل آنزیم شد و یون های فلزی زیر به ترتیب فعال سازی، مهار ACE توسط EDTA را برطرف کردند. Zn2+ > Mg2+ > Co2+ > Ca2+

کلمات کلیدی

, آنزیم تبدیل کننده آنژیوتنسین, ریه شتر, تعیین ویژگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1028418,
author = {آسوده, احمد and هوشمندفیض آبادی, نجمه and جلال, راضیه},
title = {تعیین ویژگی های آنزیم تبدیل کننده آنژیوتنسین-1 استخراج شده از ریه شتر},
booktitle = {اولین همایش ملی شیمی سبز},
year = {2011},
location = {فلاورجان, ايران},
keywords = {آنزیم تبدیل کننده آنژیوتنسین، ریه شتر، تعیین ویژگی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین ویژگی های آنزیم تبدیل کننده آنژیوتنسین-1 استخراج شده از ریه شتر
%A آسوده, احمد
%A هوشمندفیض آبادی, نجمه
%A جلال, راضیه
%J اولین همایش ملی شیمی سبز
%D 2011

[Download]