پژوهش های حفاظت گیاهان ایران, دوره (26), شماره (1), سال (2012-6) , صفحات (113-115)

عنوان : ( بررسی ویروس پیچیدگی برگ‌زرد گوجه‌فرنگی (TYLCV) در استان خراسان رضوی )

نویسندگان: بهروز جعفرپور , محمدعلی سبک خیزخیاط ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ویروس پیچیدگی برگ‌زرد گوجه‌فرنگی (TYLCV) عضو جنس Begomovirus و خانواده Geminiviridae می‌باشد. با توجه به مشاهده علایم مشکوک به وجود این ویروس در استان خراسان رضوی در تابستانهای 1387 و 1388 به ترتیب 526 و 253 نمونه بوته گوجه فرنگی مشکوک به آلودگی ویروس مذکور از مزارع مختلف استان جمع‌آوری شد و با آزمون سرولوژیکی تاس-‌الایزا (TAS-ELISA) مورد بررسی قرار گرفت. پس از انجام آزمون‌ها مشخص شد که تعداد 11 نمونه در سال 1387 و 25 نمونه در سال 1388آلوده به TYLCV بودند. پس از استخراج DNAی کل از نمونه های آلوده، آزمون PCR نیز آلودگی نمونه ها را در محدودهbp 570 اثبات کرد.

کلمات کلیدی

ویروس پیچیدگی برگ زرد گوجه فرنگی. خراسان رضوی ELISA.PCR
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1028422,
author = {جعفرپور, بهروز and سبک خیزخیاط, محمدعلی},
title = {بررسی ویروس پیچیدگی برگ‌زرد گوجه‌فرنگی (TYLCV) در استان خراسان رضوی},
journal = {پژوهش های حفاظت گیاهان ایران},
year = {2012},
volume = {26},
number = {1},
month = {June},
issn = {2980-8170},
pages = {113--115},
numpages = {2},
keywords = {ویروس پیچیدگی برگ زرد گوجه فرنگی. خراسان رضوی ELISA.PCR},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی ویروس پیچیدگی برگ‌زرد گوجه‌فرنگی (TYLCV) در استان خراسان رضوی
%A جعفرپور, بهروز
%A سبک خیزخیاط, محمدعلی
%J پژوهش های حفاظت گیاهان ایران
%@ 2980-8170
%D 2012

[Download]