عنوان : Effect of Different Salinity Levels on Antioxidant Enzyme Quantity in leaf and Physiological Characteristics Sesame (Sesamum indicum L.) ( تأثير سطوح مختلف شوري بر ميزان آنزيم‌هاي آنتي اکسيدان برگ وخصوصيات فيزيولوژيک گياه کنجد(Sesamum indicum L.) )

نویسندگان: حمیدرضا خزاعی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:102843,
author = {خزاعی, حمیدرضا},
title = {Effect of Different Salinity Levels on Antioxidant Enzyme Quantity in leaf and Physiological Characteristics Sesame (Sesamum indicum L.)},
booktitle = {},
year = {},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T Effect of Different Salinity Levels on Antioxidant Enzyme Quantity in leaf and Physiological Characteristics Sesame (Sesamum indicum L.)
%A خزاعی, حمیدرضا
%J
%D

[Download]