همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی , 2012-05-30

عنوان : ( بررسی نیم‌رخ شناختی کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی در آزمون وکسلر کودکان )

نویسندگان: زهرا حسین زاده ملکی , علی مشهدی , عاطفه سلطانی فر , علی غنائی چمن آباد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی نیم‌رخ شناختی کودکان مبتلا به ADHD در آزمون هوشی وکسلر کودکان – فرم چهارم (WISC-IV ) انجام گرفت. در این پژوهش آزمون WISC-IV برای 36 کودک 6 تا 12 ساله و مبتلا به ADHD اجرا شد. نتایج به دست آمده نشان داد که بین دو زیر نوع ADHD-I و ADHD-C در این آزمون تفاوت معناداری وجود نداشت؛ اما نیم‌رخ شناختی کودکان ADHD حاکی از آن بود که پایین‌ترین سطح عملکرد در هوش بهر حافظه کاری و بهترین عملکرد در هوش بهر درک مطلب کلامی وجود داشت. نیم‌رخ شناختی مشابه با ADHD در اختلال‌های عصب شناختی دیگر مشاهده شده است. از این رو یافته‌های این پژوهش موید مطالعاتی است که در سبب شناسی ADHD بر نارسایی حافظه کاری و مبنای عصب‌شناسی این اختلال تاکید دارند.

کلمات کلیدی

, WISC-IV, ADHD, نیم رخ شناختی, حافظه کاری.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1028440,
author = {حسین زاده ملکی, زهرا and مشهدی, علی and عاطفه سلطانی فر and غنائی چمن آباد, علی},
title = {بررسی نیم‌رخ شناختی کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی در آزمون وکسلر کودکان},
booktitle = {همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی},
year = {2012},
location = {ايران},
keywords = {WISC-IV، ADHD، نیم رخ شناختی، حافظه کاری.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی نیم‌رخ شناختی کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی در آزمون وکسلر کودکان
%A حسین زاده ملکی, زهرا
%A مشهدی, علی
%A عاطفه سلطانی فر
%A غنائی چمن آباد, علی
%J همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی
%D 2012

[Download]