اولین همایش ملی شیمی سبز , 2011-12-14

عنوان : ( ‌تاثیر‌ یون‌ها و مهارکننده‌ها بر فعالیت آنزیم تبدیل‌‌کننده آنژیوتانسین (ACE) I استخراجی از ریه‌‌ شترمرغ (Struthio camelus) )

نویسندگان: احمد آسوده , زهرا مجلل طباطبائی , محمدرضا حسین دخت ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آنزیم تبدیل کننده آنژیوتانسین I (ACE) یک اگزوپپتیداز غشایی است که تبدیل آنژیوتانسین I به آنژیوتانسین II را به وسیله حذف یک دی‌پپتید از انتهای کربوکسی کاتالیز می‌کند. این آنزیم متعلق به رده متالوپپتیداز‌ها بوده و برای فعالیت نیازمند فلز روی و کلر است. آنزیم ACE به عنوان بخش مهمی از سیستم رنین- آنژیوتانسین در تنظیم فشار خون نقش دارد و مطالعه بر روی مهارکننده‌های این آنزیم اهمیت ویژه‌ای دارد. در این مطالعه اثر مهار کننده‌هایی مانند PMSF، EDTA و Phenanthroline و همچنین کاتیون‌های دوظرفیتی بر روی فعالیت آنزیم ACE استخراج شده از ریه شترمرغ (Struthio camelus) در حضور سوبسترای FAPGG‌ بررسی شد. EDTA (15/0 میلی مولار)و Phenanthroline(5/0 میلی مولار) به عنوان شلاته کننده، فعالیت هیدرولیزی آنزیم ACE را کاملاً مهار می‌کنند. با این وجود آنزیمACE در حضور PMSF پایدار است. بازیابی فعالیت آنزیم مهار شده به وسیله EDTA، در حضور کاتیون های دوظرفیتی به ترتیب زیر است: Mn2+ > Co2+ > Ca2+ > Mg2+ > Zn2+. در غلظت‌های بیشتر از 1/0 میلی مولار Zn2+، Co2+و Mn2+فعالیت آنزیم رابه طور نسبی مهار می‌کنند.

کلمات کلیدی

, آنزیم ‌تبدیل‌کننده‌‌آنژیوتانسین (ACE), مهارکننده , ریه شترمرغ, یون های‌فلزی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1028448,
author = {آسوده, احمد and مجلل طباطبائی, زهرا and حسین دخت, محمدرضا},
title = {‌تاثیر‌ یون‌ها و مهارکننده‌ها بر فعالیت آنزیم تبدیل‌‌کننده آنژیوتانسین (ACE) I استخراجی از ریه‌‌ شترمرغ (Struthio camelus)},
booktitle = {اولین همایش ملی شیمی سبز},
year = {2011},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {آنزیم ‌تبدیل‌کننده‌‌آنژیوتانسین (ACE)، مهارکننده ، ریه شترمرغ، یون های‌فلزی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ‌تاثیر‌ یون‌ها و مهارکننده‌ها بر فعالیت آنزیم تبدیل‌‌کننده آنژیوتانسین (ACE) I استخراجی از ریه‌‌ شترمرغ (Struthio camelus)
%A آسوده, احمد
%A مجلل طباطبائی, زهرا
%A حسین دخت, محمدرضا
%J اولین همایش ملی شیمی سبز
%D 2011

[Download]