هفدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران , 2012-03-06

عنوان : ( ارائه یک توصیه گر مبتنی بر AHP بمنظور فراهم نمودن مشاوره جهت سرمایه گذاری در بازارهای بورسِ کالا، سهام و اوراق بهادار )

نویسندگان: علیرضا صالحان , امیدرضا باقری , محسن کاهانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از چالش های اساسی در زمینه سرمایه گذاری در بازارهای بورس کالا و اوراق بهادار، تنوع تعداد اقلام و نیز سهام عرضه شده و همچنین نوسانات زیادی است که در این بازارها رخ می دهد. لذا اتخاذ یک تصمیم درست و انتخاب یک آیتم سودآور جهت سرمایه گذاری در آن، یکی از مسائل مهم برای رسیدن به موفقیت در این نوع بازارها می باشد. در این مقاله با استفاده از پروسه تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، سیستم توصیه گری معرفی می گردد که قابلیت عرضه یکسری توصیه ها به کاربران جهت سرمایه گذاری در یک بازار خاص و یا خرید یک آیتم مشخص را دارا است. این سیستم توصیه گر که از نوع سیستم های پالایش همکارانه می باشد، براساس یکسری معیارها از جمله شاخص قیمت، شاخص تعداد معاملات، قیمت هر آیتم (که می تواند کالا یا سهام باشد)، سود هر آیتم، برتری شرکت های حاضر در بورس نسبت به یکدیگر و در نهایت امتیازاتی که کاربران قبلی نسبت به این شرکت ها ابراز نموده اند، افراد را قادر می سازد تا با توجه به توصیه های ارائه شده، یک یا چند آیتم را انتخاب و در آنها سرمایه گذاری نمایند. در پایان مقاله عملکرد سیستم پیشنهادی مورد ارزیابی قرار گرفته است

کلمات کلیدی

, سرمایه گذاری, بازارهای بورس کالا و سهام, سیستم های توصیه گر, پروسه تحلیل سلسله مراتبی (AHP), پالایش همکارانه (CF).
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1028455,
author = {صالحان, علیرضا and باقری, امیدرضا and کاهانی, محسن},
title = {ارائه یک توصیه گر مبتنی بر AHP بمنظور فراهم نمودن مشاوره جهت سرمایه گذاری در بازارهای بورسِ کالا، سهام و اوراق بهادار},
booktitle = {هفدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {سرمایه گذاری، بازارهای بورس کالا و سهام، سیستم های توصیه گر، پروسه تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، پالایش همکارانه (CF).},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارائه یک توصیه گر مبتنی بر AHP بمنظور فراهم نمودن مشاوره جهت سرمایه گذاری در بازارهای بورسِ کالا، سهام و اوراق بهادار
%A صالحان, علیرضا
%A باقری, امیدرضا
%A کاهانی, محسن
%J هفدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
%D 2012

[Download]