اولین همایش ملی یافته های علوم شناختی در تعلیم وتربیت , 2011-11-23

عنوان : ( پرورش مهارت‌های تفکر انتقادی با استفاده از روش حل مسأله )

نویسندگان: حسین کارشکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

متخصصان بزرگ تعلیم و تربیت با تأکید بر اهمیت تفکر، پرورش آن را یکی از هدف‌های اصلی تعلیم و تربیت می‌دانند. بر این اساس ، نظام آموزش و پرورش به جای ارائه صرف اطلاعات به یادگیرندگان، باید موقعیت‌های مناسب برای پرورش تفکر آنان را فراهم آورد. تفکر انتقادی بر پایه اطلاعات به تقسیم بندی، ‌تجزیه و تحلیل و کاربرد اطلاعات می پردازد و بر همین اساس با ارائه نظریه‌های جدید به روند علم کمک می‌کند. اساساً تفکر انتقادی،‌ تفکری عمیق و منطقی است که اطلاعات جزء اصلی آن است. در این مقاله پس از طرح مسأله و ضرورت و اهمیت توجه به آن، نتایج برخی از تحقیقات مرتبط با این موضوع که در ایران و سایر کشورها انجام شده، مورد بررسی قرار می‌گیرد. همچنین به ویژگی ها و مهارت‌های تفکر انتقادی، نظریه‌های همسو با آن و نیز تأثیر روش حل مسأله در پرورش مهارت‌های تفکر انتقادی اشاره شده است. در پایان بر اساس تحلیل نظری مطرح شده، در جهت بهبود و اصلاح روش‌های آموزش تفکر انتقادی پیشنهاداتی ارائه می‌گردد.

کلمات کلیدی

, تفکر, تفکر انتقادی, حل مسأله,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1028485,
author = {کارشکی, حسین},
title = {پرورش مهارت‌های تفکر انتقادی با استفاده از روش حل مسأله},
booktitle = {اولین همایش ملی یافته های علوم شناختی در تعلیم وتربیت},
year = {2011},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {تفکر، تفکر انتقادی، حل مسأله، مهارت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پرورش مهارت‌های تفکر انتقادی با استفاده از روش حل مسأله
%A کارشکی, حسین
%J اولین همایش ملی یافته های علوم شناختی در تعلیم وتربیت
%D 2011

[Download]