پژوهشهای زراعی ایران, دوره (1), شماره (5), سال (2007-6) , صفحات (1-12)

عنوان : Evaluation of cold tolerance in wheat (Triticum aestivum L.) cultivars under controlled conditions ( ارزیابی تحمل به یخ‌زدگی در ارقام گندم تحت شرایط کنترل شده )

نویسندگان: هما عزیزی , احمد نظامی , مهدی نصیری محلاتی , حمیدرضا خزاعی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ارزیابی تحمل به یخ‌زدگی در ارقام گندم تحت شرایط کنترل شده

کلمات کلیدی

ارزیابی تحمل به یخ‌زدگی در ارقام گندم تحت شرایط کنترل شده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:102849,
author = {عزیزی, هما and نظامی, احمد and نصیری محلاتی, مهدی and خزاعی, حمیدرضا},
title = {Evaluation of cold tolerance in wheat (Triticum aestivum L.) cultivars under controlled conditions},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2007},
volume = {1},
number = {5},
month = {June},
issn = {2008-1472},
pages = {1--12},
numpages = {11},
keywords = {ارزیابی تحمل به یخ‌زدگی در ارقام گندم تحت شرایط کنترل شده},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T Evaluation of cold tolerance in wheat (Triticum aestivum L.) cultivars under controlled conditions
%A عزیزی, هما
%A نظامی, احمد
%A نصیری محلاتی, مهدی
%A خزاعی, حمیدرضا
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2007

[Download]