اولین کنگره روانشناسی اجتماعی ایران , 2012-02-20

عنوان : ( بررسی قابلیت اعتماد و اعتبار پرسشنامه ی نگرش نسبت به سالمندان کوگان )

نویسندگان: حسین کارشکی , هوشنگ گراوند ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این بررسی مطالعه قابلیت اعتماد و اعتبار پرسشنامه ی نگرش نسبت به سالمندان کوگان است

کلمات کلیدی

, پایایی, روایی, پرسشنامه ی نگرش نسبت به سالمندان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1028502,
author = {کارشکی, حسین and گراوند, هوشنگ},
title = {بررسی قابلیت اعتماد و اعتبار پرسشنامه ی نگرش نسبت به سالمندان کوگان},
booktitle = {اولین کنگره روانشناسی اجتماعی ایران},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {پایایی، روایی، پرسشنامه ی نگرش نسبت به سالمندان کوگان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی قابلیت اعتماد و اعتبار پرسشنامه ی نگرش نسبت به سالمندان کوگان
%A کارشکی, حسین
%A گراوند, هوشنگ
%J اولین کنگره روانشناسی اجتماعی ایران
%D 2012

[Download]