پنجمین کنفرانس داده کاوی ایران , 2011-12-13

عنوان : ( استنتاج توزیع شده در منطق Order-Sorte بر روی دانش دائمی و غیر دائمی معتبر )

نویسندگان: ملیحه امینی , محمود نقیب زاده , سید هاشم محتشمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای استىتاج توزیع شده در منطق order-sorted در این مقاله برای رفع مشکل استنتاج توزیع شده اقدام شده است. الگوریتم مورد نیاز ارایه شده و نتایج اجرایی گزارش ده است

کلمات کلیدی

, استىتاج توزیع شده, منطق order-sorted
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1028523,
author = {ملیحه امینی and نقیب زاده, محمود and سید هاشم محتشمی},
title = {استنتاج توزیع شده در منطق Order-Sorte بر روی دانش دائمی و غیر دائمی معتبر},
booktitle = {پنجمین کنفرانس داده کاوی ایران},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {استىتاج توزیع شده، منطق order-sorted},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T استنتاج توزیع شده در منطق Order-Sorte بر روی دانش دائمی و غیر دائمی معتبر
%A ملیحه امینی
%A نقیب زاده, محمود
%A سید هاشم محتشمی
%J پنجمین کنفرانس داده کاوی ایران
%D 2011

[Download]