دومین همایش ملی تخصصی مدیریت ورزشی , 2011-06-09

عنوان : ( تدوین نقشه راه توسعه ورزش دانشجویی با تاکید بر برنامه پنجم توسعه )

نویسندگان: مهدی طالب پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تدوین نقشه راه توسعه ورزش دانشجویی کشور با تاکید بر برنامه پنجم توسعه

کلمات کلیدی

, نقشه راه , ورزش دانشجویی, برنامه پنجم توسعه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1028528,
author = {طالب پور, مهدی},
title = {تدوین نقشه راه توسعه ورزش دانشجویی با تاکید بر برنامه پنجم توسعه},
booktitle = {دومین همایش ملی تخصصی مدیریت ورزشی},
year = {2011},
location = {شاهرود, ايران},
keywords = {نقشه راه ، ورزش دانشجویی، برنامه پنجم توسعه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تدوین نقشه راه توسعه ورزش دانشجویی با تاکید بر برنامه پنجم توسعه
%A طالب پور, مهدی
%J دومین همایش ملی تخصصی مدیریت ورزشی
%D 2011

[Download]