هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران دانشگاه صنعتی شاهرود , 2011-09-06

عنوان : ( بررسی کارایی و تکرارپذیری ابزار مکینتاش پروب جهت تعیین خصوصیات مهندسی خاک دشت سیستان )

نویسندگان: مجتبی منصوری , ناصر حافظی مقدس , حمیدرضا سلوکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

می دانیم که برای احداث هر گونه سازه که خاک و سنگ زمین حامی آن می باشد نیاز به انجام آزمون هایی برای بدست آوردن پارامترهای مقاومتی و مهندسی خاک و سنگ می باشد. با عنایت به این مورد که آزمون های آزمایشگاهی که برای تعیین پارامترهای مهندسی خاک مورد استفاده قرار می گیرند، هزینه بر و زمان بر هستند و در بساری از موارد نمونه گیری و انتقال نمونه به آزمایشگاه مشکل و گاهی غیر ممکن می باشد، از این رو مهندسان ژئوتکنیک استفاده از ابزارهایی ساده تر و کم هزینه تر که توانایی انجام آزمایش ها را بصورت برجا دارند، توصیه می نمایند. یک نوع از این ابزارها که از دسته نفوذسنجهای دینامیکی هستند ، و در این مطالعه مورد استفاده قرار گرفته است، ابزار مکینتاش پروب می باشد. در تحقیق حاضر از ابزار مکینتاش پروب برای بدست آوردن پارامترهای مهندسی خاک دشت سیستان مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان SPSS استفاده شده است و تکرار پذیری نتایج توسط نرم افزار می دهد که کاربرد این ابزار در زمین های رسی نرم از تکرارپذیری مناسبی برخوردار است. چسبندگی زهکشی نشده خاک های دشت سیستان در مناطق مطالعه شده با روش نفوذسنجی دینامیکی 30 تا 60 کیلوپاسکال ارزیابی شده اند.

کلمات کلیدی

, مکینتاش پروب, تکرارپذیری, مقاومت برشی زهکشی نشده, دشت سیستان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1028540,
author = {مجتبی منصوری and حافظی مقدس, ناصر and حمیدرضا سلوکی},
title = {بررسی کارایی و تکرارپذیری ابزار مکینتاش پروب جهت تعیین خصوصیات مهندسی خاک دشت سیستان},
booktitle = {هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران دانشگاه صنعتی شاهرود},
year = {2011},
location = {شاهرود, ايران},
keywords = {مکینتاش پروب، تکرارپذیری، مقاومت برشی زهکشی نشده، دشت سیستان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی کارایی و تکرارپذیری ابزار مکینتاش پروب جهت تعیین خصوصیات مهندسی خاک دشت سیستان
%A مجتبی منصوری
%A حافظی مقدس, ناصر
%A حمیدرضا سلوکی
%J هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران دانشگاه صنعتی شاهرود
%D 2011

[Download]