اولین همایش ملی مدیریت و توسعه گردشگری ورزشی , 2012-02-21

عنوان : ( تعیین عوامل موثر بر توسعه گردشگری ورزشی حاصل از برگزاری رویدادهای بین الملل : مطالعه موردی استان اصفهان )

نویسندگان: مهدی طالب پور , وحید ساعت چیان , مهدی رسولی , نجاتعلی رئیسی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گردشگری به عنوان بزرگ ترین صنعت جهان و ورزش به عنوان یکی از صنایع بزرگ و با اهمیت در دنیای کنونی هستند که از تلفیق آن ها یکی از شگقت انگیزترین صنایع خدماتی مدرن به نام صنعت گردشگری ورزشی بوجود آمده است.

کلمات کلیدی

, بازاریابی, گردشگری ورزشی , رویداد بین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1028565,
author = {طالب پور, مهدی and وحید ساعت چیان and مهدی رسولی and نجاتعلی رئیسی},
title = {تعیین عوامل موثر بر توسعه گردشگری ورزشی حاصل از برگزاری رویدادهای بین الملل : مطالعه موردی استان اصفهان},
booktitle = {اولین همایش ملی مدیریت و توسعه گردشگری ورزشی},
year = {2012},
location = {شاهرود, ايران},
keywords = {بازاریابی، گردشگری ورزشی ، رویداد بین المللی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین عوامل موثر بر توسعه گردشگری ورزشی حاصل از برگزاری رویدادهای بین الملل : مطالعه موردی استان اصفهان
%A طالب پور, مهدی
%A وحید ساعت چیان
%A مهدی رسولی
%A نجاتعلی رئیسی
%J اولین همایش ملی مدیریت و توسعه گردشگری ورزشی
%D 2012

[Download]