همایش علمی تخصصی ورزش همگانی جانبازان و معلولین , 2012-02-21

عنوان : ( الزامات مدیریت شهری در ترغیب جانبازان به ورزش با نگاه به قانون جامع حمایت از جانبازان و معلولان )

نویسندگان: مهدی طالب پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1028569,
author = {طالب پور, مهدی},
title = {الزامات مدیریت شهری در ترغیب جانبازان به ورزش با نگاه به قانون جامع حمایت از جانبازان و معلولان},
booktitle = {همایش علمی تخصصی ورزش همگانی جانبازان و معلولین},
year = {2012},
location = {ايران},
keywords = {جانبازان و معلولین، ورزش، مدیریت شهری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T الزامات مدیریت شهری در ترغیب جانبازان به ورزش با نگاه به قانون جامع حمایت از جانبازان و معلولان
%A طالب پور, مهدی
%J همایش علمی تخصصی ورزش همگانی جانبازان و معلولین
%D 2012

[Download]