الهیات و معارف اسلامی- دانشگاه آزاد لاهیجان, دوره (2), شماره (2), سال (2011-12) , صفحات (17-33)

عنوان : ( رابطه تفسیر مضیق و اصل برائت جزایی در فقه و حقوق جزا )

نویسندگان: محمدحسن حائری , عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی , فاطمه رضائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی رابطه تفسیر مضیق و اصل برائت جزایی در فقه و حقوق جزا

کلمات کلیدی

, اصل برائت, اصاله الصحه, تفسیر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1028575,
author = {حائری, محمدحسن and جوان جعفری بجنوردی, عبدالرضا and رضائی, فاطمه},
title = {رابطه تفسیر مضیق و اصل برائت جزایی در فقه و حقوق جزا},
journal = {الهیات و معارف اسلامی- دانشگاه آزاد لاهیجان},
year = {2011},
volume = {2},
number = {2},
month = {December},
issn = {2251-7375},
pages = {17--33},
numpages = {16},
keywords = {اصل برائت، اصاله الصحه، تفسیر مضیق},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رابطه تفسیر مضیق و اصل برائت جزایی در فقه و حقوق جزا
%A حائری, محمدحسن
%A جوان جعفری بجنوردی, عبدالرضا
%A رضائی, فاطمه
%J الهیات و معارف اسلامی- دانشگاه آزاد لاهیجان
%@ 2251-7375
%D 2011

[Download]