هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران دانشگاه صنعتی شاهرود , 2011-09-06

عنوان : ( ارزیابی پتانسیل روانگرایی با استفاده از نتایج آزمایش نفوذ سنج دینامیکی )

نویسندگان: مرتضی هاشمی , محمدرضا نیکودل , ناصر حافظی مقدس , ماشاالله خامه چیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بمنظور بررسی قابلیت آزمایش نفوذ سنج دینامیکی (DCP) در ارزیابی پتانسیل روانگرایی، شش آزمایش نفوذ سنجی دینامیکی تا عمق 10 متر در بخش های مختلف سواحل استان گیلان انجام پذیرفت. بر اساس نتایج حاصل از آزمایش های DCP، شاخص LPI برای هر یک از گمانه های آزمایش محاسبه گردید و پتانسیل روانگرایی هر گمانه مورد ارزیابی قرار گرفت. در ادامه نتایج حاصل از آزمایشهای DCP با آزمایش حاصل از آزمایشهای SPT مورد مقایسه قرار گرفت. در نهایت مزایا و معایب آزمایش DCP در ارزیابی و تعیین پتانسیل روانگرایی ارائه گردید. نتایج این تحقیق نشان می دهد که آزمایش DCP توانایی بسیار خوبی در تعیین و ارزیابی پتانسیل روانگرایی دارد.

کلمات کلیدی

, آزمایش نفوذ سنج دینامیکی(DCP), پتانسیل روانگرایی(DCP)
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1028590,
author = {مرتضی هاشمی and محمدرضا نیکودل and حافظی مقدس, ناصر and ماشاالله خامه چیان},
title = {ارزیابی پتانسیل روانگرایی با استفاده از نتایج آزمایش نفوذ سنج دینامیکی},
booktitle = {هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران دانشگاه صنعتی شاهرود},
year = {2011},
location = {شاهرود, ايران},
keywords = {آزمایش نفوذ سنج دینامیکی(DCP)، پتانسیل روانگرایی(DCP)},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی پتانسیل روانگرایی با استفاده از نتایج آزمایش نفوذ سنج دینامیکی
%A مرتضی هاشمی
%A محمدرضا نیکودل
%A حافظی مقدس, ناصر
%A ماشاالله خامه چیان
%J هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران دانشگاه صنعتی شاهرود
%D 2011

[Download]