زمین شناسی کاربردی پیشرفته, دوره (1), شماره (3), سال (2012-5) , صفحات (38-54)

عنوان : ( کانی سازی و اکتشاف مگنتیت به روش مغناطیس سنجی زمینی در محدوده بین باغک و C- شمالی، معدن سنگ آهن سنگان خواف )

نویسندگان: محمدحسن کریم پور , آزاده ملکزاده شفارودی , عباس گل محمدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

محدوده مورد مطالعه در فواصل توده های مرکزی باغک و C - شمالی در معدن سنگ آهن سنگان خواف در استان خراسان رضوی قرار دارد. معدن سنگان یکی از بزرگترین معادن آهن ایران و از نوع اسکارن و یا ذخایر Iron-Oxide نوع مگنتیت است. واحدهای سنگی منطقه شامل شیلهای سیلیسی شده، سنگ های کربناته (ژوراسیک- کرتاسه) که به انواع اسکارن تبدیل شده اند، توف و توده های نفوذی نیمه عمیق جوانتر حدواسط به شکل دایک و استوک است. رخنمونهای کوچکی از اسکارن مگنتیت در مرکز و جنوب غربی منطقه با روند تقریباً شرقی- غربی تا شمال غربی- جنوب شرقی در سطح زمین دیده می شود. کانی سازی عمدتاً به موازات لایه بندی واحد اسکارنی و با شیب حدود 40 تا 60 درجه به سمت شمال است. پذیرفتاری مغناطیسی همه واحدهای سنگی منطقه بین SI 3-10× 01/0 تا SI 3-10× 15 است و در کانی-سازی مگنتیت بیش از SI 3-10× 1000 می باشد. این اختلاف زیاد باعث می شود تا روش مغناطیس سنجی زمینی بهترین روش اکتشاف کانی سازی در منطقه باشد. مقدار شدت کل میدان مغناطیسی از 44123 تا 68224 گاما متغیر است که بیشترین مقدار آن در شمال غرب منطقه دیده می شود. در نقشه TMI، در مرکز و جنوب غربی منطقه دو ناهنجاری با روند تقریبی شمال غربی- جنوب شرقی دیده می شود. در نقشه RTP، ناهنجاریها نسبت به سمت شمال جابجایی نشان می دهند. این مساله با شیب تقریبی کانی سازی مگنتیت در سطح به سمت شمال هماهنگی دارد. نقشه مشتق اول قائم نشان می دهد که بخش عمده ناهنجاریها مربوط به عمق است. ناهنجاری شمال غرب منطقه مهمترین ناهنجاری مغناطیسی در کل محدوده است. تعداد 10 نقطه حفاری جدید در کمر بالای کانی سازی مگنتیت با زاویه حفاری 80 تا 85 درجه و آزیموت 180 درجه به سمت جنوب پیشنهاد می شود

کلمات کلیدی

, مگنتیت, معدن سنگان, مغناطیس سنجی زمینی, پذیرفتاری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1028597,
author = {کریم پور, محمدحسن and ملکزاده شفارودی, آزاده and عباس گل محمدی},
title = {کانی سازی و اکتشاف مگنتیت به روش مغناطیس سنجی زمینی در محدوده بین باغک و C- شمالی، معدن سنگ آهن سنگان خواف},
journal = {زمین شناسی کاربردی پیشرفته},
year = {2012},
volume = {1},
number = {3},
month = {May},
issn = {2251-7057},
pages = {38--54},
numpages = {16},
keywords = {مگنتیت، معدن سنگان، مغناطیس سنجی زمینی، پذیرفتاری مغناطیسی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کانی سازی و اکتشاف مگنتیت به روش مغناطیس سنجی زمینی در محدوده بین باغک و C- شمالی، معدن سنگ آهن سنگان خواف
%A کریم پور, محمدحسن
%A ملکزاده شفارودی, آزاده
%A عباس گل محمدی
%J زمین شناسی کاربردی پیشرفته
%@ 2251-7057
%D 2012

[Download]