بینات, دوره (18), شماره (1), سال (2011-4) , صفحات (60-75)

عنوان : ( چگونگی تبیین علوم قرآنی بر اساس دیدگاه قرآن )

نویسندگان: عباس اسمعیلی زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چنان که در فایل پیوست ملاحظه می‌شود مقالات این مجله فاقد چکیده اند. در این مقاله ایده بررسی مباحث نختلف علوم قرآنی با بهره‌گیری از خود آیات قران و تبیین دیدگاه قران در این موضوعات به عنوان ابتکار علامه طباطبایی در المیزان مورد بررسی و یک نمونه مکی و مدنی بودن آیات و سور ارائه شده است.

کلمات کلیدی

, علوم قرآنی, مکی و مدنی, المیزان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1028627,
author = {اسمعیلی زاده, عباس},
title = {چگونگی تبیین علوم قرآنی بر اساس دیدگاه قرآن},
journal = {بینات},
year = {2011},
volume = {18},
number = {1},
month = {April},
issn = {1735-2703},
pages = {60--75},
numpages = {15},
keywords = {علوم قرآنی، مکی و مدنی، المیزان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T چگونگی تبیین علوم قرآنی بر اساس دیدگاه قرآن
%A اسمعیلی زاده, عباس
%J بینات
%@ 1735-2703
%D 2011

[Download]