سومین همایش بین المللی علمی - ورزشی دانشگاه های آسیا , 2012-06-07

عنوان : ( تاثیر ویژگی های شخصیتی بر تعهد سازمانی در حوزه مدیریت ورزش دانشگاههای سه استان خراسان رضوی ، جنوبی و شمالی )

نویسندگان: مهدی طالب پور , محمد عمادعشقی , عادل رحمانپور , مجتبی اتحادی نیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1028632,
author = {طالب پور, مهدی and عمادعشقی, محمد and رحمانپور, عادل and اتحادی نیا, مجتبی},
title = {تاثیر ویژگی های شخصیتی بر تعهد سازمانی در حوزه مدیریت ورزش دانشگاههای سه استان خراسان رضوی ، جنوبی و شمالی},
booktitle = {سومین همایش بین المللی علمی - ورزشی دانشگاه های آسیا},
year = {2012},
location = {ايران},
keywords = {حوزه مدیریت ورزش دانشگاهی ، تعهد سازمانی ، ویژگی های جمعیت شناختی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر ویژگی های شخصیتی بر تعهد سازمانی در حوزه مدیریت ورزش دانشگاههای سه استان خراسان رضوی ، جنوبی و شمالی
%A طالب پور, مهدی
%A عمادعشقی, محمد
%A رحمانپور, عادل
%A اتحادی نیا, مجتبی
%J سومین همایش بین المللی علمی - ورزشی دانشگاه های آسیا
%D 2012

[Download]