چهاردهمین کنفرانس دینامیک شاره ها , 2012-05-01

عنوان : ( شبیه سازی جریان تراکم پذیر گذرا به همراه نشتی ناگهانی در خط لوله گاز )

نویسندگان: جواد ابوالفضلی اصفهانی , رضا مولودی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله با استفاده از روش عددی به تحلیل جریان گذرای یک بعدی و قابل تراکم همراه با مدلسازی نشتی جزئی خط لوله انتقال گاز پرداخته می شود. هدف از این مدلسازی محاسبه مقدار دبی جرمی نشتی در حالت پایا، بررسی پارامترهای موثر بر دبی نشتی و تخمین میزان انرژی هدر رفته می باشد. نتایج بر مبنای تکنیک صریح مک کورمک برای حل معادلات حاکم هذلولوی می باشد و بصورت بدون بعد ارائه شده است. دو پارامتر مهم حاکم بر دبی نشتی فشار نسبی محیط وقطر نسبی سوراخ میباشد. نتایج نشان می دهد 60 بعلت سونیک بودن جریان نشتی، یکسان می باشد و در نتیجه پارامتر Psi 1000 الی Psi میزان دبی نشتی برای تمام خطوط لوله فشار محیط نسبت به مخزن از میان پارامتر های حاکم بر مسئله، تاثیری در نتایج ندارد.

کلمات کلیدی

, جریان گذرای تراکم پذیر , دبی نشتی , خط لوله گاز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1028650,
author = {ابوالفضلی اصفهانی, جواد and مولودی, رضا},
title = {شبیه سازی جریان تراکم پذیر گذرا به همراه نشتی ناگهانی در خط لوله گاز},
booktitle = {چهاردهمین کنفرانس دینامیک شاره ها},
year = {2012},
location = {بیرجند, ايران},
keywords = {جریان گذرای تراکم پذیر ، دبی نشتی ، خط لوله گاز},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شبیه سازی جریان تراکم پذیر گذرا به همراه نشتی ناگهانی در خط لوله گاز
%A ابوالفضلی اصفهانی, جواد
%A مولودی, رضا
%J چهاردهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
%D 2012

[Download]