چهارمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران , 2012-02-08

عنوان : ( بررسی آزمایشگاهی انتقال حرارت در محفظه احتراق ضربانی )

نویسندگان: حامد ارزانی شهنی , حمید ممهدی هروی , جواد ابوالفضلی اصفهانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بطور عادی می توان از نرخ بالای انتقال حرارت در لوله خروجی به عنوان مزیت محفظه احتراق ضربانی نام برد. در تحقیقات گذشته بر روی نحوه افزایش انتقال حرارت و همچنین تاثیر تغییرات پارامترهای جریان بر این افزایش بی نتیجه باقی مانده است. محفظه احتراق مورد استفاده در این مقاله از نوع هلمهولتز با شیر ورودی ایرودینامیکی می باشد. نتایج بدست آمده با استفاده از دماهای اندازه گرفته شده توسط ترموکوپل در مبدل گرمایی، نشان می دهد ضریب انتقال حرارت و فرکانس با کاهش طول لوله تخلیه افزایش می یابد. همچنین افزایش دبی سوخت و هوای ورودی به محفظه احتراق با افزایش ضریب انتقال حرارت همراه است. در این مقاله به بررسی محفظه های احتراق ضربانی، انتقال حرارت و عوامل موثر بر آنها مانند خصوصیات زمانی، فرکانس و میانگین نرخ جریان می پردازیم و مقایسه اطلاعات بدست آمده با نتایج دیگر محققان توافق خوبی را نشان می دهد.

کلمات کلیدی

, محفظه احتراق ضربانی, انتقال حرارت در لوله تخلیه , ضریب انتقال حرارت.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1028652,
author = {حامد ارزانی شهنی and حمید ممهدی هروی and ابوالفضلی اصفهانی, جواد},
title = {بررسی آزمایشگاهی انتقال حرارت در محفظه احتراق ضربانی},
booktitle = {چهارمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران},
year = {2012},
location = {کاشان, ايران},
keywords = {محفظه احتراق ضربانی- انتقال حرارت در لوله تخلیه - ضریب انتقال حرارت.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی آزمایشگاهی انتقال حرارت در محفظه احتراق ضربانی
%A حامد ارزانی شهنی
%A حمید ممهدی هروی
%A ابوالفضلی اصفهانی, جواد
%J چهارمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران
%D 2012

[Download]