کارگاه بین‌المللی آموزشی و همایش تخصصی نمک‌زدایی آب‌های شور، لب‌شور و تصفیه پساب , 2012-06-20

عنوان : ( شبیه سازی عددی آب‌ شیرین‌کن‌خورشیدی لوله‌ای به منظور بررسی تأثیر دماهای سرد و گرم، هندسه‌ی ظرف آب شور و لبه‌ی آن بر تولید آب شیرین )

نویسندگان: احسان فتوحی بافقی , نادر رهبر , جواد ابوالفضلی اصفهانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در سال های اخیر به دلیل کمبود آب آشامیدنی سالم در جهان، دانشمندان تحقیقات زیادی بر روی آب‌ شیرین‌کن‌های خورشیدی انجام داده اند. تحقیقات انجام شده بر روی آب‌ شیرین‌کن‌های خوشیدی نشان داد‌ه است که این دستگاهها می‌توانند بهترین جایگزین برای آب‌ شیرین‌کن‌های متداول باشند‌. از مهمترین مزایای این آب‌ شیرین‌کن‌ها می‌توان به استفاده از انرژی پاک خورشید، نداشتن هیچ گونه آلودگی و قطعه متحرک اشاره نمود. در این تحقیق با در نظر گرفتن شرایط هوای مرطوب، حالت پایدار و جریان لایه‌ای، انتقال جرم به همراه جابجایی طبیعی در داخل آب‌ شیرین‌کن‌خورشیدی لوله‌ای در حالت دو بعدی مورد مطالعه قرار گرفته و از الگوریتم سیمپل برای حل معادلات پیوستگی، مومنتم،انرژی و انتقال جرم استفاده شده است. نتایج حاصل از شبیه سازی عددی نشان می‌دهند که تولید دستگاه نسبت مستقیم با اختلاف دمای بین دو سطح گرم و سرد خواهد داشت، همچنین در صورتی که تغار آب شور به شکل نیمه استوانه، با زایده کوتاه باشد، تولید آب‌ شیرین‌کن ‌افزایش می‌یابد.

کلمات کلیدی

, آب‌ شیرین‌کن‌خورشیدی لوله‌ای, الگوریتم سیمپل, مدل سازی عددی, تأثیر شکل ظرف
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1028664,
author = {احسان فتوحی بافقی and رهبر, نادر and ابوالفضلی اصفهانی, جواد},
title = {شبیه سازی عددی آب‌ شیرین‌کن‌خورشیدی لوله‌ای به منظور بررسی تأثیر دماهای سرد و گرم، هندسه‌ی ظرف آب شور و لبه‌ی آن بر تولید آب شیرین},
booktitle = {کارگاه بین‌المللی آموزشی و همایش تخصصی نمک‌زدایی آب‌های شور، لب‌شور و تصفیه پساب},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {آب‌ شیرین‌کن‌خورشیدی لوله‌ای، الگوریتم سیمپل، مدل سازی عددی، تأثیر شکل ظرف},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شبیه سازی عددی آب‌ شیرین‌کن‌خورشیدی لوله‌ای به منظور بررسی تأثیر دماهای سرد و گرم، هندسه‌ی ظرف آب شور و لبه‌ی آن بر تولید آب شیرین
%A احسان فتوحی بافقی
%A رهبر, نادر
%A ابوالفضلی اصفهانی, جواد
%J کارگاه بین‌المللی آموزشی و همایش تخصصی نمک‌زدایی آب‌های شور، لب‌شور و تصفیه پساب
%D 2012

[Download]