دومین کنفرانس سالانه انرژی پاک , 2012-07-11

عنوان : ( آنالیز عددی آب شیرین کن خورشیدی لوله ای به منظور بررسی پارامترهای مؤثر بر روی انتقال جرم و حرارت جابجایی درون آن ها )

نویسندگان: احسان فتوحی بافقی , جواد ابوالفضلی اصفهانی , نادر رهبر ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در سال های اخیر به دلیل کمبود آب آشامیدنی، دانشمندان تحقیقات فراوانی به منظور توسعه روش ها و بهینه سازی دستگاه-های شیرین کننده ی آب های شور انجام داده اند. آب شیرین کن های خورشیدی به دلیل استفاده از انرژی ارزان و تمیز خورشید می-توانند بهترین جایگزین برای آب شیرین کن های متداول باشند. در این تحقیق با در نظر گرفتن شرایط هوای مرطوب، داخل آب شیرین کن خورشیدی لوله ای به شبیه سازی عددی انتقال جرم و حرارت جابجایی طبیعی آرام داخل محفظه ی بسته ی دایره ای آن پرداخته شده است. معادلات سرعت-فشار، بالانس انرژی و جرم به صورت دوبعدی بیان شده و از روش حجم محدود برای حل معادلات مذکور استفاده شده است. تأثیر عدد رایلی بر روی نرخ متوسط انتقال جرم و حرارت از سطح آب به سطح پوشش لوله ای ارائه و بررسی شده است. عدد رایلی از 103×7 تا 105×2 ونسبت ظاهری از 1.28 تا 1.6 در نظرگرفته شده است. مقایسه ی نتایج، نشان دهنده ی تطابق خوب حل عددی با جواب تجربی می باشد. همچنین نتایج نشان می دهند که افزایش عدد رایلی سبب افزایش نرخ انتقال جرم و حرارت می شود و نرخ انتقال جرم نیز تابعی از نرخ انتقال حرارت می باشد. در این مقاله همچنین مدل هایی به منظور محاسبه ی نرخ متوسط انتقال جرم و حرارت بین آب و سطح شیشه ارائه گردیده اند.

کلمات کلیدی

, آب شیرین کن خورشیدی لوله ای, شبیه سازی عددی, انتقال جرم و حرارت جابجایی طبیعی, روش حجم محدود, تأثیرعدد رایلی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1028665,
author = {احسان فتوحی بافقی and ابوالفضلی اصفهانی, جواد and رهبر, نادر},
title = {آنالیز عددی آب شیرین کن خورشیدی لوله ای به منظور بررسی پارامترهای مؤثر بر روی انتقال جرم و حرارت جابجایی درون آن ها},
booktitle = {دومین کنفرانس سالانه انرژی پاک},
year = {2012},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {آب شیرین کن خورشیدی لوله ای، شبیه سازی عددی، انتقال جرم و حرارت جابجایی طبیعی، روش حجم محدود، تأثیرعدد رایلی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T آنالیز عددی آب شیرین کن خورشیدی لوله ای به منظور بررسی پارامترهای مؤثر بر روی انتقال جرم و حرارت جابجایی درون آن ها
%A احسان فتوحی بافقی
%A ابوالفضلی اصفهانی, جواد
%A رهبر, نادر
%J دومین کنفرانس سالانه انرژی پاک
%D 2012

[Download]