الدراسات الادبیه, دوره (75), شماره (75), سال (2012-8) , صفحات (112-161)

عنوان : ( دراسه فی عناصر روایات عبدالسلام العجیلی )

نویسندگان: عباس طالب زاده شوشتری , منیر زیبائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یعتبر عبدالسلام العجیلی علما من اعلام القصه السوریه بل و العربیه ایضا.و هو من خیره الکتاب و من أکملهم إنتاجا و انضجهم فنایتمتع بملکه ادبیه رفیعه ساعدته علی امتلاک القدره الفائقه فی معالجه القصه و التصرف باسلوبها،ووضعها فی قالب ناجح.

کلمات کلیدی

, باسمه بین الدموع, عناصر الروایه, الروایه السوریه, عبدالسلام العجیلی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1028677,
author = {طالب زاده شوشتری, عباس and زیبائی, منیر},
title = {دراسه فی عناصر روایات عبدالسلام العجیلی},
journal = {الدراسات الادبیه},
year = {2012},
volume = {75},
number = {75},
month = {August},
issn = {2009-2011},
pages = {112--161},
numpages = {49},
keywords = {باسمه بین الدموع،عناصر الروایه،الروایه السوریه،عبدالسلام العجیلی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T دراسه فی عناصر روایات عبدالسلام العجیلی
%A طالب زاده شوشتری, عباس
%A زیبائی, منیر
%J الدراسات الادبیه
%@ 2009-2011
%D 2012

[Download]