بیستمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران , 2012-05-15

عنوان : ( بررسی جریان تراکم پذیر گذرا به همراه نشتی در خط لوله گاز )

نویسندگان: جواد ابوالفضلی اصفهانی , رضا مولودی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله با استفاده از روش عددی به تحلیل جریان گذرای یک بعدی و قابل تراکم و مدلسازی نشتی جزئی خط لوله انتقال گاز پرداخته می شود . هدف از این مدلسازی بررسی جریان گذرا بعد از وقوع نشتی، محاسبه مقدار دبی جرمی نشتی در حالت پایا و تخمین میزان انرژی ه در رفته می باشد . نتایج بر مبنای تکنیک صریح مک کورمک 1 برای حل معادلات حاکم هذلولوی می باشد و بصورت بدون بعد ارائه شده است. دو پارامتر مهم حاکم بر دبی نشتی ، فشار محیط نسبت به مخزن وقطر سوراخ نسبت به قطر لوله می باشد. نتایج نشان می دهد میزان 1000 بعلت Psi 60 الی Psi دبی نشتی ب رای تمام خطوط لوله سونیک بودن جریان نشتی، یکسان می باشد و در نتیجه پارامتر فشار محیط نسبت به مخزن از میان پارامتر های حاکم بر مسئله، تاثیری در نتایج ندارد . با وقوع نشتی فشار نقطه نشت کاهش یافته و در نتیجه دبی در جریان بالا دست ناحی ه نشت افزایش و در جریان پایین دست آن کاهش می یابد

کلمات کلیدی

, جریان گذرای تراکم پذیر , دبی نشتی , خط لوله گاز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1028687,
author = {ابوالفضلی اصفهانی, جواد and مولودی, رضا},
title = {بررسی جریان تراکم پذیر گذرا به همراه نشتی در خط لوله گاز},
booktitle = {بیستمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران},
year = {2012},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {جریان گذرای تراکم پذیر ، دبی نشتی ، خط لوله گاز},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی جریان تراکم پذیر گذرا به همراه نشتی در خط لوله گاز
%A ابوالفضلی اصفهانی, جواد
%A مولودی, رضا
%J بیستمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران
%D 2012

[Download]