سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی , 2011-12-15

عنوان : ( مدلسازی فرآیند استری شدن اسید استیک با اتانول در رآکتور غشایی تراوش تبخیری و بررسی عوامل موثر بر روی آن )

نویسندگان: بنیامین دوج , سیدحسین نوعی باغبان , مجید بنی ادم , مجید مهدویان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

درسالهای اخیر استفاده از راکتورهای تراوش تبخیری به عنوان یک روش جداسازی ارزشمند در صنایع شیمیایی مورد توجه زیادی قرار گرفته است. یکی از کاربردهای عمده راکتورهای تراوش تبخیری (PVMR) در فرآیند استری شدن می‌باشد. واکنش اسید استیک و اتانول یکی از واکنشهای استری شدن متداول است که در آن آب به عنوان محصول قابلیت جدا شدن در راکتور تراوش تبخیری را دارد. در این مقاله یک مدل سینتیکی برای واکنش استری شدن اسید استیک و اتانول در یک راکتور تراوش تبخیری ارائه شده است. نتایج مدل با داده‌های آزمایشگاهی موجود در مقالات دیگر مقایسه شده و تطابق خوبی بی آن ها را نشان می‌دهد. درصد تبدیل اتانول در یک راکتور تراوش تبخیری با راکتور معمولی مقایسه می‌شود و نشان داده می‌شد که با افزایش دانسیته کاتالیست یا کاهش تخلخل کاتالیست درصد تبدیل اتانول و مقدار آب موجود در رآکتور افزایش می‌یابد.

کلمات کلیدی

, مدلسازی, تراوش تبخیری, استری شدن, اسید استیک, اتانول
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1028706,
author = {دوج, بنیامین and نوعی باغبان, سیدحسین and بنی ادم, مجید and مجید مهدویان},
title = {مدلسازی فرآیند استری شدن اسید استیک با اتانول در رآکتور غشایی تراوش تبخیری و بررسی عوامل موثر بر روی آن},
booktitle = {سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی},
year = {2011},
location = {ماهشهر, ايران},
keywords = {مدلسازی، تراوش تبخیری، استری شدن، اسید استیک، اتانول},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مدلسازی فرآیند استری شدن اسید استیک با اتانول در رآکتور غشایی تراوش تبخیری و بررسی عوامل موثر بر روی آن
%A دوج, بنیامین
%A نوعی باغبان, سیدحسین
%A بنی ادم, مجید
%A مجید مهدویان
%J سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی
%D 2011

[Download]