همایش ملی فناوری های نوین در صنایع شیمیایی , 2012-05-22

عنوان : ( افزایش میزان شیرین سازی گاز طبیعی به وسیله مونو اتانول آمین و محلول کربنات پتاسیم در تماس دهنده غشایی جریان متقاطع )

نویسندگان: مرضیه مفردی , سیدحسین نوعی باغبان , مجید بنی ادم , مجید مهدویان , حسین شکرانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تماس دهنده های غشایی مورد استفاده برای حذف CO2 در حالت جریان موازی با مشکلاتی نظیر کانال سازی و افت فشار بالاتر در سمت پوسته و ضرایب انتقال جرم نسبتا پایین مواجه می باشد. این معایب تا حدود زیادی با تغییر چیدمان فیبرها از حالت موازی به متقاطع قابل رفع است. در این مطالعه برای اولین بار عملکرد مدول غشایی الیاف توخالی جریان متقاطع برای جذب CO2 با استفاده از MEA و K2CO3 بررسی شده است. برای تعیین غلظت فازهای مایع و گاز در دو بعد، یک مدل انتقال جرم توسعه داده شده است. با توجه به در دسترس نبودن داده های تجربی برای جذب توسط مخلول دو حلال نتایج مدل در حالت جذب با K2CO3 به وسیله داده های تجربی داده‌های تجربی موجود ارزیابی شده که سازگاری قابل قبولی را نشان می دهد. همچنین مطابق نتایج مدلسازی در شرایط عملیاتی یکسان، راندمان جذب CO2 توسط مخلوط MEA و K2CO3، 20% بیشتر از جذب CO2 با K2CO3 می‌باشد.

کلمات کلیدی

, تماس دهنده غشایی, جریان متقاطع, دی اکسید کرین, مونواتانول آمین, مدلسازی, کربنات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1028707,
author = {مفردی, مرضیه and نوعی باغبان, سیدحسین and بنی ادم, مجید and مجید مهدویان and شکرانی, حسین},
title = {افزایش میزان شیرین سازی گاز طبیعی به وسیله مونو اتانول آمین و محلول کربنات پتاسیم در تماس دهنده غشایی جریان متقاطع},
booktitle = {همایش ملی فناوری های نوین در صنایع شیمیایی},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تماس دهنده غشایی، جریان متقاطع، دی اکسید کرین، مونواتانول آمین، مدلسازی، کربنات پتاسیم},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T افزایش میزان شیرین سازی گاز طبیعی به وسیله مونو اتانول آمین و محلول کربنات پتاسیم در تماس دهنده غشایی جریان متقاطع
%A مفردی, مرضیه
%A نوعی باغبان, سیدحسین
%A بنی ادم, مجید
%A مجید مهدویان
%A شکرانی, حسین
%J همایش ملی فناوری های نوین در صنایع شیمیایی
%D 2012

[Download]