نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران , 2012-05-08

عنوان : ( بررسی و مقایسه ی سطح عملکرد ساختمان 8 طبقه فولادی با مهار بندی xبه دو صورت ایزوله شده با جدا ساز لرزه ای و بدون جدا ساز لرزه ای )

نویسندگان: اشرف اخلاقی , منصور قلعه نوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی و مقایسه ی سطح عملکرد ساختمان 8 طبقه فولادی با مهار بندی xبه دو صورت ایزوله شده با جدا ساز لرزه ای و بدون جدا ساز لرزه ای

کلمات کلیدی

, سطح عملکرد, ساختمان فولادی, مهار بندی x, جدا ساز لرزه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1028731,
author = {اشرف اخلاقی and قلعه نوی, منصور},
title = {بررسی و مقایسه ی سطح عملکرد ساختمان 8 طبقه فولادی با مهار بندی xبه دو صورت ایزوله شده با جدا ساز لرزه ای و بدون جدا ساز لرزه ای},
booktitle = {نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران},
year = {2012},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {سطح عملکرد، ساختمان فولادی، مهار بندی x، جدا ساز لرزه ای},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی و مقایسه ی سطح عملکرد ساختمان 8 طبقه فولادی با مهار بندی xبه دو صورت ایزوله شده با جدا ساز لرزه ای و بدون جدا ساز لرزه ای
%A اشرف اخلاقی
%A قلعه نوی, منصور
%J نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
%D 2012

[Download]