اولین کنفرانس ملی صنعت بتن , 2012-05-24

عنوان : ( تحلیل غیر خطی ستون های بتن آرمه تحت اثر خوردگی )

نویسندگان: محمد فدویان , منصور قلعه نوی , مهدی اژدری مقدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تحلیل غیر خطی ستون های بتن آرمه تحت اثر خوردگی

کلمات کلیدی

, اجزای محدود غیر خطی, بتن آرمه, خوردگی آرماتور
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1028733,
author = {محمد فدویان and قلعه نوی, منصور and مهدی اژدری مقدم},
title = {تحلیل غیر خطی ستون های بتن آرمه تحت اثر خوردگی},
booktitle = {اولین کنفرانس ملی صنعت بتن},
year = {2012},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {اجزای محدود غیر خطی، بتن آرمه، خوردگی آرماتور ها},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل غیر خطی ستون های بتن آرمه تحت اثر خوردگی
%A محمد فدویان
%A قلعه نوی, منصور
%A مهدی اژدری مقدم
%J اولین کنفرانس ملی صنعت بتن
%D 2012

[Download]