پنجمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , 2008-02-25

عنوان : ( زمان وقوع زلزله و فازهای قمری در ایران )

نویسندگان: ملیحه خاکشور , ناصر حافظی مقدس , فرزام دلیجانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

2007 م. مورد بررسی قرار گرفته - در بررسی حاضر اثر کشش ماه و خورشید در تحریک زمین لرزه های دستگاهی ایران در بازه زمانی 1900 است. برای این منظور زمان وقوع زلزلههای مورد بررسی از میلادی به قمری تبدیل شده و فراوانی زلزلهها در روزهای قمری، فصول مختلف سال و در طول شبانه روز بررسی شده است. همچنین ساعت وقوع زلزله با ساعت حداکثر کشش ماه و خورشید در سه مولفة شرقی-غربی، شمالی-جنوبی و مولفة قائم مقایسه شده است. نتایج این بررسی نشان میدهد که ساعت وقوع زمین لرزه ها در ایران تصادفی نبوده و کاملاً تابع کشش ماه و خورشید میباشد. مثلاً بیشترین تعداد زمین لرزهها در فصل بهار و در اوایل و اواخر ماه قمری اتفاق افتاده است. همچنین زمان اوج زلزله در بهار وپاییز ( اعتدالین) بعد از ظهر ( 16 و 17 ) است در حالی که در تابستان و زمستان ( انقلابین) شب هنگام( 21 و 19 ) می باشد.

کلمات کلیدی

, زمینلرزه های ایران, فازهای قمری, نیروی گرانش ماه و خورشید, زمان وقوع زلزله
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1028738,
author = {ملیحه خاکشور and حافظی مقدس, ناصر and فرزام دلیجانی},
title = {زمان وقوع زلزله و فازهای قمری در ایران},
booktitle = {پنجمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران},
year = {2008},
location = {تهران, ايران},
keywords = {زمینلرزه های ایران، فازهای قمری، نیروی گرانش ماه و خورشید، زمان وقوع زلزله},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T زمان وقوع زلزله و فازهای قمری در ایران
%A ملیحه خاکشور
%A حافظی مقدس, ناصر
%A فرزام دلیجانی
%J پنجمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
%D 2008

[Download]