مطالعات تربیتی و روانشناسی, دوره (8), شماره (2), سال (2008-3) , صفحات (63-79)

عنوان : ( بررسی عوامل موثر بر گرایش به ماهواره و تاثیر آن بر باورها و رفتارهای دینی مردم مشهد )

نویسندگان: بنفشه افهمی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

عوامل موثر بر گرایش به ماهواره و تاثیر آن بر باورها و رفتارهای دینی مردم مشهد به طور میدانی مورد بررسی قرار گرفت.

کلمات کلیدی

, ماهواره , باور , رفتار, دین, مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1028763,
author = {بنفشه افهمی and آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا},
title = {بررسی عوامل موثر بر گرایش به ماهواره و تاثیر آن بر باورها و رفتارهای دینی مردم مشهد},
journal = {مطالعات تربیتی و روانشناسی},
year = {2008},
volume = {8},
number = {2},
month = {March},
issn = {1608-2842},
pages = {63--79},
numpages = {16},
keywords = {ماهواره ، باور ، رفتار، دین، مشهد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی عوامل موثر بر گرایش به ماهواره و تاثیر آن بر باورها و رفتارهای دینی مردم مشهد
%A بنفشه افهمی
%A آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا
%J مطالعات تربیتی و روانشناسی
%@ 1608-2842
%D 2008

[Download]