دانشکده دندانپزشکی مشهد, دوره (31), شماره (4), سال (2008-3)

عنوان : بررسی خصوصیات کششی چند نوع لیگاچور الاستومری مورد استفاده در ایران ( بررسی خصوصیات کششی چند نوع لیگاچور الاستومری مورد استفاده در ایران )

نویسندگان: طاهره جلالی , سیدمجتبی زبرجد , فرزانه احراری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی خصوصیات کششی چند نوع لیگاچور الاستومری مورد استفاده در ایران

کلمات کلیدی

بررسی خصوصیات کششی چند نوع لیگاچور الاستومری مورد استفاده در ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:102877,
author = {طاهره جلالی and زبرجد, سیدمجتبی and فرزانه احراری},
title = {بررسی خصوصیات کششی چند نوع لیگاچور الاستومری مورد استفاده در ایران},
journal = {دانشکده دندانپزشکی مشهد},
year = {2008},
volume = {31},
number = {4},
month = {March},
issn = {1560-9286},
keywords = {بررسی خصوصیات کششی چند نوع لیگاچور الاستومری مورد استفاده در ایران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی خصوصیات کششی چند نوع لیگاچور الاستومری مورد استفاده در ایران
%A طاهره جلالی
%A زبرجد, سیدمجتبی
%A فرزانه احراری
%J دانشکده دندانپزشکی مشهد
%@ 1560-9286
%D 2008

[Download]