زمین شناسی کاربردی - Journal of Applied Geology, دوره (6), شماره (1), سال (2010-4) , صفحات (57-66)

عنوان : ( مکان یابی محل دفن زباله های شهری در شهر گلپایگان با استفاده از سیستم GIS )

نویسندگان: مرضیه نیکنامی , ناصر حافظی مقدس ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

انتخاب محل دفن پسماندها یکی از مراحل مهم مدریت پسماندهای جامد شهری می باشد . با توجه به اثرات مخرب زیست محیطی-اقتصادی و اکولوژیکی لندفیلها انتخاب محل دفن باید با دقت و طی یک فرایند علمی صورت گیرد

کلمات کلیدی

, پسماند شهری, مکن یابی, سامانه اطلاعات جغرافیایی, گلپایگان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1028776,
author = {مرضیه نیکنامی and حافظی مقدس, ناصر},
title = {مکان یابی محل دفن زباله های شهری در شهر گلپایگان با استفاده از سیستم GIS},
journal = {زمین شناسی کاربردی - Journal of Applied Geology},
year = {2010},
volume = {6},
number = {1},
month = {April},
issn = {1735-8574},
pages = {57--66},
numpages = {9},
keywords = {پسماند شهری، مکن یابی، سامانه اطلاعات جغرافیایی، گلپایگان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مکان یابی محل دفن زباله های شهری در شهر گلپایگان با استفاده از سیستم GIS
%A مرضیه نیکنامی
%A حافظی مقدس, ناصر
%J زمین شناسی کاربردی - Journal of Applied Geology
%@ 1735-8574
%D 2010

[Download]